Ivessystem
Start › Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma IVES z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, właściciel platformy inVisium wiedząc, jak ważne dla naszych Klientów jest poszanowanie ich prywatności dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe, które zostały nam powierzone były używane zgodnie
z Państwa wolą.

inVisium może pozyskiwać dane osobowe, które umożliwią Państwa identyfikację, JEDYNIE
w przypadku, gdy dobrowolnie zdecydują Państwo takie dane nam przekazać (na przykład: podczas wypełniania określonych formularzy zamieszczonych na albo poprzez Stronę Internetową, czy też platformę inVisium). Niepodanie wymaganych przez Firmę informacji może doprowadzić do uniemożliwienia zapewnienia Państwu dostępu określonych usług.

1. Jakie dane gromadzimy?

Firma IVES może gromadzić dane osobowe dotyczące zarówno, tożsamości, jak i osobistych preferencji użytkownika. Gromadzimy jedynie takie informacje, które są niezbędne dla celu określonego funkcjonalnością naszych usług.

2. Dlaczego gromadzimy określone dane?

Jeżeli zdecydujecie się Państwo zostać użytkownikami i założyć konto w inVisium, będziemy wymagali od Państwa podania danych osobowych i/lub rejestrowych. Jest to procedura niezbędna abyśmy mieli możliwość dostarczenia Państwu loginu, a następnie aktywowania konta za pomocą którego uzyskujecie Państwo dostęp do inVisium.

3. Źródła gromadzonych przez nas danych:

Wiadomości od naszych użytkowników –

Jeśli zdecydujecie się Państwo skontaktować z nami podając swoją nazwę lub firmę, dane teleadresowe oraz inne dane osobowe zawarte w Państwa wiadomości.

Wsparcie Klienta –

Możecie Państwo skontaktować się z nami w związku z pomocą techniczną dotyczącą naszych usług lub w zakresie informacji, które chcielibyście Państwo otrzymać o naszych usługach.

Zmiana statusu użytkownika -

W celu umożliwienia korzystania z określonej funkcji serwisu inVisium, związanej
ze zmianą statusu użytkownika możecie zostać Państwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji. Umożliwi to nam zapisanie Państwa jako użytkownika
o oczekiwanym statusie oraz pomoże nam zapewnić Państwu odpowiednie usługi i informacje.

Sondaże -

Co pewien czas będziemy przeprowadzać sondaże dotyczące naszego serwisu. Udział w takich badaniach nie jest obowiązkowy.

4. W jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane:

Email/Bezpośrednie kampanie listowe -

Co pewien czas możemy się z Państwem kontaktować bezpośrednio za pomocą poczty, emaila lub telefonicznie by informować Państwa o bieżącej ofercie, w tym o ulepszeniach, nowych produktach, promocjach oraz ofertach specjalnych, które mogłyby Państwa zainteresować.

Ulotki informacyjne -

Możemy wysyłać do naszych Klientów ulotki informacyjne zawierające artykuły oraz informacje, które w naszej ocenie mogą Państwa zainteresować.

Rejestracja Produktu -

Informacje dostarczone przez Państwa podczas rejestracji będą używane do identyfikacji Państwa jako użytkowników inVisium oraz będą wykorzystane podczas udzielania Państwu pomocy technicznej. Ponadto, będziemy używać przedmiotowych informacji, żeby informować Państwa
o ulepszeniach, nowych produktach lub promocjach, którymi mogą Państwo być zainteresowani.

Analizy Wewnętrzne -

Możemy używać informacji dostarczonych przez Państwa dla celów sporządzania wewnętrznych statystyk oraz analiz, w celu oceny i tworzenia profilu klientów, ich preferencji oraz tendencji do nabywania produktów, które to informacje będziemy wykorzystywać, w sposób nieujawniający Państwa danych, dla celów marketingowych oraz w zakresie dalszej działalności i rozwoju.

Aktualizacja informacji -

Możemy kontaktować się z Państwerm w celu potwierdzenia aktualności i poprawności informacji zawartych w naszym systemie oraz w celu uzupełnienia Państwa profilu o dodatkowe dane.

5. Udostępnianie informacji osobom trzecim

Polityka Prywatności osób trzecich -

Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych stosowanych przez innych dostawców produktów lub usług, ogłaszających się, inne strony internetowe lub jakiekolwiek inne osoby trzecie, które mogą być zaangażowane w lub powiązane
z działalnością inVisium. Niniejsze określenie prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych
w odniesieniu do tych informacji, które są połączone ze stronami internetowymi. Państwa informacje osobiste mogą podlegać różnym praktykom prywatności stosowanych przez innych dostawców i inVisium nie jest odpowiedzialny za praktyki informacyjne stosowane przez jakiegokolwiek innego niż my sami dostawcę. Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji o niniejszej praktyce oraz dokonać wyboru odnośnie nie używania niniejszych informacji przez te firmy, prosimy odwiedzić tych dostawców indywidualnie aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzają prywatnością. Zapewni to, że Państwa informacje są bezpieczne podczas przesyłania przez Internet do naszego serwera.

Legalne zrzeczenie się -

Pomimo, że dokładamy najwyższych starań, aby zachować bezpieczeństwo danych
i prywatność użytkownika, może zachodzić potrzeba ujawnienia informacji osobistych zgodnie z prawem lub jeśli jest to konieczne dla zastosowania się do jakichkolwiek bieżących postępowań sądowych.

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy uzasadnione z prawnego i handlowego punktu widzenia wysiłki, aby zapewnić, że Państwa informacje są przechowywane i utrzymywane w bezpiecznym środowisku. Wdrożyliśmy procedury zapewniające, że Państwa informacje są udostępniane wyłącznie dla wykonania określonych celów, które zostały Państwu zakomunikowane.

7. Linki

Możemy zaoferować linki z naszej strony internetowej na inne strony internetowe, które mogą być udostępniane przez naszych partnerów lub niezwiązane firmy, które w naszej opinii mogą Państwa zainteresować. Takie strony internetowe nie podlegają niniejszej polityce prywatności i ShareConnect nie odpowiada za ich praktyk w zajmowaniu się Państwa informacjami osobowymi. Zalecamy abyście Państwo sprawdzili politykę prywatności każdej strony internetowej na samym początku Państwa wizyty na takiejstronie internetowej.

8. Chat rooms i grupy dyskusyjne

inVisium może posiadać i oferować funkcjonalność chat rooms, grup dyskusyjnych, lub inne fora, które zezwalają na interakcje "on-line". Wszelkie informacje, które Państwo przekazują "on-line" na takich forach będą upubliczniane i inVisium nie może kontrolować ani nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie takich informacji przez jakiekolwiek osoby trzecie.

9. Dostęp, modyfikacja i ścisłość informacji

Podejmujemy należyte kroki, aby zapewnić, że informacje, które otrzymujemy od Państwa są ścisłe
i uaktualnione. Macie Państwo prawo do dostępu do Waszych informacji w celu sprawdzenia informacji jakie zebraliśmy odnośnie Państwa. Macie Państwo również prawo zażądać aby Wasze informacje były zmodyfikowane lub usunięte, łącznie ze wszelkimi zmianami, na które udzieliliście Państwo zgody odnośnie kontaktowania się z Państwem co do informacji, które otrzymujecie Państwo od nas. Możecie Państwo również o prawo zażądać aby Wasze preferencje co do rodzaju komunikatów, które otrzymujecie od nas były modyfikowane, aby przerwać ich otrzymywanie lub aby dodać je do naszej listy pocztowej. Dołożymy starań, aby w porę zająć się wszystkimi takimi prośbami dotyczącymi dostępu lub zmian. Nie będziemy
w stanie sprostać prośbom dotyczącym informacji, które zostały zarchiwizowane jako część naszych operacji handlowy

10. Zabezpieczenie i przechowywanie informacji

Zabezpieczymy Państwa informacje cały okres wykorzystanie ich do celów, o których Państwo zostaliście poinformowani. Możemy korzystać z usług osób trzecich (firm) w celu fizycznego zbierania i przechowywania Państwa informacji w naszym imieniu. Wszystkie takie firmy będą musiały spełniać wymagania warunków niniejszej polityki.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać warunki niniejszej polityki prywatności w celu odzwierciedlenia naszych praktyk i zapewnienia większej ochrony Państwa informacji. Wszelkie zmiany do niniejszej polityki będą w sposób wyraźny wyświetlone na tej stronie internetowej. Jesteście Państwo związani aktualną wersją niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany do niniejszej polityki nie będą miały retrospektywnego skutku. Będziemy zajmować się informacjami, które zostały przez nas zebrane, zgodnie z założeniami naszej polityki obowiązującej w okresie zbierania tychże informacji.

12. Przeniesienie działalności

Informacje, które zostały zebrane przez ShareConnect traktowane są jako przedmioty wartościowe. W przypadku gdyby ShareConnect, do przedsiębiorstwo afiliowane, oddział lub części jej aktywów zostały nabyte przez inną firmę, taka informacja może stanowić jedną z przeniesionych aktywów. Podejmiemy odpowiednie kroki aby umieścić zawiadomienie o takim przeniesieniu na naszej stronie internetowej.

13. Akceptacja warunków

Korzystając z naszych usług, dostępu do naszej strony internetowej lub zakupu naszych produktów zgadzacie się Państwo na praktyki dotyczące zbierania informacji oraz użycia jak opisano w niniejszej polityce.

14. Kontakt

Wszelkie prośby o dostęp do Państwa informacji, o modyfikacje Państwa danych osobowych lub pytania dotyczące niniejszej polityki należy przesyłać na następujący adres mail: politykaprywatnosci@ives-system.com

w góręw górę
Drukuj