Ivessystem

Informacje o naszej firmie

Start › Nasi konsultanci

Nasi konsultanci


przelaskowskiArtur Przelaskowski
dr hab. inż., prof. nzw. Politechniki Warszawskiej

Specjalista w obszarach informatyki medycznej oraz multimediów. W pracy badawczej koncentruje się na wybranych zagadnieniach teorii obrazów, ich przetwarzania, rozumienia, kompresji i indeksowania. W tworzonych modelach informacji obrazowej wykorzystuje wieloskalowe formy reprezentacji danych, elementy teorii informacji, teorii aproksymacji oraz przetwarzania sygnałów. Obszar zastosowań to przede wszystkim komputerowe wspomagania obrazowej diagnostyki medycznej,  systemy teleinformatyczne, komputerowa inteligencja czy kompresja danych. Od wielu lat pracownik Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, kierownik zespołu telemedycyny, realizator wielu projektów z obszaru inżynierii biomedycznej oraz multimediów, twórca interdyscyplinarnych zespołów badawczych.


Szopinski zdjecieKazimierz Szopiński
dr hab. med., Pełnomocnik Dziekana ds. Nauczania
w Języku Angielskim, Kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej. Przez wiele lat pracownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego, od października 2011 kierownik Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W pracy badawczej zajmuje się zastosowaniami nowych technik diagnostyki obrazowej oraz matematycznymi metodami rejestracji i analizy obrazów medycznych. Jest autorem lub współautorem ponad 70 prac oryginalnych
i poglądowych oraz ponad 130 wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych.w góręw górę
Drukuj