Start › e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim

e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim

W dniu 29.02.2012r. przedstawiciele firmy IVES uczestniczyli w debacie dotyczącej progresu rozbudowy i wdrażania systemów informatycznych (informacyjnych) w świętokrzyskich jednostkach służby zdrowia.

W konferencji pod auspicjami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – regionalnego lidera innowacyjności w medycynie moderatora dyskusji stanowił Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Na strukturę panelu dyskusyjnego złożyły się również wystąpienia członków porozumienia – partnerów przedmiotowego projektu.

Jednym z głównych tematów dyskursu był rozwój technologii ICT i nowe wyzwania dla wdrożenia i utrzymania usług informacyjnych w e-Zdrowiu.

Projekt informatyzacji jest początkowym etapem budowy kompleksowego rozwiązania wymagającego interoperacyjności systemów medycznych, umożliwiającym w przyszłości włączenie świętokrzyskich jednostek służby zdrowia do budowanej krajowej „Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” dla całego systemu ochrony zdrowia."

Zasadnicze konkluzje dotyczyły i potwierdziły obecne trendy dążenia do wykorzystywania „cloud computing’u” jako przyszłościowego modelu funkcjonowania nowoczesnej cyfrowej służby medycznej.

centrum onkologii swietokrzyskie

w góręw górę
Drukuj