Start › inVisium ARCH - zdalne archiwizowanie badań

Archiwizacja - inVisium ARCH

Wyszukiwarka badań radiologicznychJest to doskonałe uzupełnienie systemu PACS. Dzięki niemu szpitale mogą rozwiązać prawny obowiązek przechowywania badań radiologicznych przez 10 lat. Zdalna archiwizacja odbywa się automatycznie z zachowaniem bezpieczeństwa danych. W razie potrzeby, lekarze mogą szybko pozyskać wybrane badania. Warto zaznaczyć, że dzięki takiej archiwizacji szpitale redukują swoje potrzeby na zakup kosztownego sprzętu IT.

 

Podstawowe cechy modułu to:

  • Szybkie wyszukiwanie badań pacjentów według: imienia/nazwiska, identyfikatora, daty wykonania badania
  • Możliwość współdzielenie badań z wybranymi placówkami medycznymi, które są użytkownikami inVisium
  • Rejestrowanie wszystkich aktywności użytkowników
  • Monitorowanie ilości archiwizowanych badań

 

logo unia ives

w góręw górę
Drukuj